ISM-PRO

ISM-PRO 1.00

Miễn phí
Quản lý thiết bị để ISM-PM200SA, ISM-PM600SA và IMP-PM160L
Người dùng đánh giá
3.8  (29 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
1.00.18 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Insize Co., Ltd.
Mất hình ảnh và chụp video từ những điều dưới kính hiển vi kỹ thuật số của bạn. Làm cho thời gian thực đo, so sánh hoặc hiệu chuẩn và tự động độc dữ liệu vào Excel.
ISM-PRO là một chương trình được thiết kế cho theo dõi kỹ thuật số microscopes: ISM-PM200SA, ISM-PM600SA, ISM-PM160L. Chương trình cho phép đo chiều dài giữa hai điểm, phát hiện hai hàng tự động, và tính toán góc, để phát hiện ra vòng tròn tự động và tính bán kính,
nai yên và khu vực này.
Thông tin được cập nhật vào: