ISM-PRO

ISM-PRO 1.00

رایگان
مدیریت گرایش PM200SA گرایش PM600SA و IMP-PM160L
امتیازدهی کاربر
3.8  (29 رأی)
رأی شما
آخرین نسخه:
1.00.18 (دیدن همه)
توسعه‌دهنده:
Insize Co., Ltd.
تصاویر طول می کشد و قطاری ویدئو از چیزهای زیر میکروسکوپ دیجیتال خود را. اندازه گیری های زمان واقعی مقایسه یا درجهبندی دستگاهها می سازد و به طور خودکار ورودی داده ها به اکسل.
ISM-PRO یک برنامه طراحی شده برای زیر میکروسکوپ دیجیتال: ISM-PM200SA ISM-PM600SA ISM-PM160L. این برنامه اجازه می دهد تا شما را به اندازه گیری طول بین دو نقطه به شناسایی دو خط به صورت خودکار و محاسبه زاویه به تشخیص محافل به طور خودکار و محاسبه شعاع
دور و منطقه است.
رایگان‌افزار
اطلاعات به روز شده در: